Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HẠN KHÍ TƯỢNG MÙA KHÔ BẰNG CHỈ SỐ HẠN RDIst CHO VÙNG CỬA SÔNG TIỀN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tải xuống tải PDF