ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI RƢƠI Tylorrhynchus heterochaetus (QUATREFAGES, 1866) (NEREIDIDAE: PHYLLODOCIDA) Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT VÙNG HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Hà
  • Vũ Quang Mạnh
Từ khóa: Rươi, Tylorrhynchus heterochaetus, môi trường sống, phân bố thẳng đứng, Hải Dương

Tóm tắt

Nghiên cứu loài Rươi Tylorrhynchus heterochaetus (Quatrefages, 1866) (Nereididae: Phyllodocida) được thực hiện ở hệ sinh thái đất vùng Hải Dương, Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2018. Nghiên cứu được tiến hành trong 5 sinh cảnh gồm bờ đê ngoài ven sông Thái Bình, ruộng canh tác nuôi Rươi, bờ đê trong, bờ mương và vườn nhà. Trong đó, loài Rươi (Tylorrhynchus heterochaetus) chỉ xuất hiện tại sinh cảnh ruộng canh tác nuôi Rươi nơi chịu tác động của dòng nước biển dâng. Tại sinh cảnh này, Rươi được ghi nhận cả
4 mùa trong năm, tập trung nhiều hơn vào cuối mùa xuân và thu. Rươi phân bố ở lớp đất sâu 0 - 50 cm, tập trung nhiều hơn ở độ sâu > 10 - 30 cm. Sinh cảnh sống của Rươi có nền bùn cát hoặc sét, pH = 7 - 9, độ mặn 0,2 - 0,3‰, có biến thiên nhiệt độ lớn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO