Quay trở lại chi tiết bài viết CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA HỐ ĐEN REISSNER-NORDSTR¨OM Tải xuống tải PDF