XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT LỨA TUỔI 14-15 ĐỘI TUYỂN TRẺ TỈNH TUYÊN QUANG

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0014

  • Trần Anh Dũng
Từ khóa: tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, Pencak Silat, lứa tuổi 14 - 15, đội tuyển trẻ tỉnh Tuyên Quang.

Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn từ việc điều tra tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên (VĐV) Pencak silat lứa tuổi 14 - 15 đội tuyển trẻ tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, ứng dụng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV Pencak silat lứa tuổi 14 - 15 đội tuyển trẻ tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần hình thành một hệ thống các chuẩn mực đánh giá sức mạnh tốc độ cho nữ ĐV Pencak silat tỉnh Tuyên Quang nói chung và VĐV Pencak silat lứa tuổi 14 - 15 nói riêng phù hợp với đặc điểm đào tạo của tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và lựa chọn được 6 test có độ tin cậy và tính thông báo trên đối tượng nghiên cứu và xây dựng được 2 bảng phân loại và 2 bảng điểm tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên (VĐV) Pencak silat lứa tuổi 14 - 15 đội tuyển trẻ tỉnh Tuyên Quang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO