THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0013

  • Lê Thu Trang
Từ khóa: Giáo viên mầm non, hoạt động giáo dục âm nhạc, chất lượng chuyên môn.

Tóm tắt

Giáo viên là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng trong việc quyết định chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục những năm gần đây thì việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng ngày càng được quan tâm. Bài viết đề cập đến thực tiễn chương trình hoạt động giáo dục âm nhạc của trẻ ở trường mầm non và đề xuất một số giải pháp trong tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn góp phần đem đến cho ngành giáo dục mầm non nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO