NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TỐC ĐỘ DI CHUYỂN TRONG THI ĐẤU CHO ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0011

  • Trần Anh Dũng
Từ khóa: Bài tập; cầu lông; tố chất; năng khiếu; huấn luyện; vận động viên; thi đấu, tốc độ di chuyển

Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn từ việc điều tra thực trạng, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, thành tích thi đấu, khả năng tiếp thu động tác, kĩ - chiến thuật của nam vận động viên (VĐV) đã đánh giá được thực trạng thực hiện kĩ thuật di chuyển trong thi đấu của đội tuyển cầu lông và lựa chọn được 05 bài tập với cầu, 04 bài tập không có cầu, lựa chọn được 04 test đánh giá có hiệu quả cao nhất trong thực nghiệm. Ứng dụng các bài tập cho đội tuyển cầu lông trường Đại học Tân Trào đều có hiệu quả cao so với trước đây. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO