Quay trở lại chi tiết bài viết Kết hợp giữa những dấu hiệu tnh thái Nhận thức khác nhau trong truyện trinh thám của Conan Doyle và bản dịch tiếng Việt tương ứng Tải xuống tải PDF