Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của đòn bẩy tài chính và tỷ lệ chi trả cổ tức đến giá trị doanh nghiệp: tình huống nghiên cứu tại ngành bất động sản Việt Nam Tải xuống tải PDF