Quay trở lại chi tiết bài viết Bảo mật lớp vật lý cho các kỹ thuật truyền dẫn đa người dùng của mạng chuyển tiếp MIMO lớn với xử lý tuyến tính Tải xuống tải PDF