Nghiên cứu ứng dụng than cốc được điều chế từ vỏ Maccadamia và biến tính bằng H2O2 để xử lý màu methylene blue

  • Đào Minh Trung
Từ khóa: Than biến tính, vỏ Maccadamia, hấp phụ màu Methylen Blue

Tóm tắt

Vỏ Maccadamia có hàm lượng Carbon (47-49%), ngoài ra trong vỏ còn chứa hàm lượng Oxi 46,52%, Hidro 6,10%, Nito 0,36% và hàm lượng tro tương đối thấp chỉ 0,22%, điều này cho thấy hạt Maccadamia có tiềm năng trở thành than hoạt tính nhờ những đặc tính nêu trên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm biến tính than hoạt tính bằng tác nhân oxy hóa để thay đổi cấu trúc bề mặt của than hoạt tính từ kỵ nước thành ưa nước, không phân cực thành phân cực, làm tăng lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền hơn giữa phẩm nhuộm và than hoạt tính. Nghiên cứu xử lý nước thải màu Methylene Blue bằng vật liệu than cốc từ vỏ Maccadamia được biến tính với tác nhân H2O2
theo tỷ lệ H2O2 : than = 10:1. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng hấp phụ Methylene Blue đạt 1g/266,26mg Methylene Blue ở các điều kiện tối ưu tương ứng nồng độ 25% và thời gian ngâm lắc 48h. Phân tích phổ hồng ngoại cho thấy, than được biến tính bằng tác nhân H2O2 có các nhóm chức –OH, nhóm chức Carboxylic C=O, nhóm C–H trong NH3, nhóm C–N trong Amin aliphatic hoặc trong Alcohol hay Phenol và liên kết C–H. Than biến tính bằng tác nhân oxy hóa H2O2 đạt hiệu suất xử lý màu Methylene Blue tốt nhất là 93,26% tương ứng độ màu ban đầu 474,67 Pt-Co tại các điều kiện tối ưu tương ứng pH = 8,5, liều lượng 1 g/L và thời gian xử lý 60 phút. Kết quả nghiên
cứu có sự tương đồng với các kết quả nghiên cứu khác và có khả năng ứng dụng vào xử lý nước thải màu

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-20
Chuyên mục
Bài viết