Quay trở lại chi tiết bài viết Thử nghiệm lọc Kalman tổ hợp đa vật lý mô phỏng quỹ đạo và cường độ cơn bão HaiYan 2013 Tải xuống tải PDF