Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Văn Thích
Từ khóa: Thành công trong kinh doanh, tài nguyên tài chính, chiến lược marketing, nguồn lực công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp sự hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa do đó giúp giảm nguy cơ thất bại và tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp. Nghiên cứu đã kiểm tra 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các yếu tố này bao gồm: nguồn lực công nghệ, kỹ năng quản lý, sản phẩm và dịch vụ, chiến lược marketing, cách thức hợp tác và kinh doanh, tài nguyên tài chính và môi trường bên ngoài. Khung lý thuyết đã được xây dựng và bảng câu hỏi đã được thiết kế dựa trên các yếu tố được lựa chọn. Có bảy giả thuyết được phát triển để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ các giả thuyết đã được kiểm định thành công và được chấp nhận với phần mềm MINITAB. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các yếu tố nguồn lực công nghệ, kỹ năng quản lý, sản phẩm và dịch vụ, chiến lược marketing, cách thức hợp tác và kinh doanh, tài nguyên tài chính và môi trường bên ngoài đã có những tác động tích cực đáng kể đến thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-20
Chuyên mục
Bài viết