Quay trở lại chi tiết bài viết Một số vấn đề về thủ tục rút gọn quy định tại bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 dưới góc nhìn so sánh Tải xuống tải PDF