Một số vấn đề về thủ tục rút gọn quy định tại bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 dưới góc nhìn so sánh

  • Tạp chí Phát triển KH&CN
  • Trịnh Tuấn Anh
  • Lưu Thị Thu Hường
  • Nguyễn Thị Thanh Nhã
Từ khóa: Tố tụng rút gọn, Bộ luật tố tụng dân sự, 2015, luật học so sánh, thủ tục rút gọn

Tóm tắt

Tố tụng rút gọn được hiểu là một thủ tục tố tụng đặc biệt, nhằm đơn giản hóa thủ tục xét xử thông thường do Tòa án tiến hành giải quyết đối với các tranh chấp dân sự theo nghĩa rộng theo một trình tự tố tụng giản lược. Việc xét xử theo thủ tục rút gọn còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho đương sự và Nhà nước, giảm tải áp lực công việc cho Tòa án nhân dân các cấp. Tuy nhiên, do đây là một quy định mới, lần đầu tiên được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, nên quá trình áp dụng các quy định rút gọn thủ tục đã nảy sinh những vướng mắc, cần có hướng dẫn cụ thể. Bài viết phân tích số quy định về thủ tục rút gọn theo bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 nhìn từ góc độ luật học so sánh và gợi mở một số kiến nghị hoàn thiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-20
Chuyên mục
Bài viết