Quay trở lại chi tiết bài viết Mô hình tính toán dòng chảy và vận tải bùn cát ba chiều trong sông và kênh hở Tải xuống tải PDF