Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng các yếu tố quyết định đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt nam Tải xuống tải PDF