Quay trở lại chi tiết bài viết Hệ thống định vị trong nhà trên nền tảng BLE sử dụng phương pháp định vị MiRingLA Tải xuống tải PDF