Quay trở lại chi tiết bài viết Mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước dưới tác động của cống Đập Ba Lai tỉnh Bến Tre Tải xuống tải PDF