Mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước dưới tác động của cống Đập Ba Lai tỉnh Bến Tre

  • Ngô Thị Thu Trang
  • Nguyễn Quang Việt Ngân
  • Châu Thị Thu Thủy
Từ khóa: cống đập Ba Lai, mâu thuẫn sử dụng nguồn nước, hộ nuôi trồng thủy sản

Tóm tắt

Công trình cống đập Ba Lai là một phần của dự án thủy lợi Bắc Bến Tre được xây dựng và hoạt động vào ngày 30 tháng 4 năm 2002, đã trực tiếp tác động đến hệ sinh thái cũng như chế độ thủy văn trên địa bàn 04 huyện là Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm và Châu Thành. Trước tác động trên, các mô hình sinh kế của các hộ nông dân cũng có nhiều thay đổi với các đặc trưng như mô hình nuôi thủy sản, mô hình ngọt hóa trồng lúa và cây ăn trái, mô hình chăn nuôi. Việc này cũng làm đa dạng các hình thức sử dụng nguồn nước cũng như dẫn đến các mâu  thuẫn trong việc sử dụng nguồn nước trong sản xuất của các hộ dân trong khu vực. Mục tiêu chính của bài báo là phân tích về hiện trạng mâu thuẫn sử dụng nguồn nước trong đời sống người dân dưới tác động của cống đập Ba
Lai. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 36 hộ dân và 8 cán bộ cấp huyện, xã bằng phương pháp phỏng vấn sâu, sau đó xử lí để phân tích khách quan hiện trạng mâu thuẫn trong đời sống người dân quanh đập Ba Lai. Kết quả cho thấy 4 đặc trưng mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước trong khu vực là: (i) mâu thuẫn giữa các hộ nuôi thủy sản và hộ theo mô hình ngọt hóa, (ii) mâu thuẫn giữa các hộ nuôi thủy sản, (iii) mâu thuẫn giữa các hộ chăn nuôi và (vi) mâu thuẫn giữa các hộ dân và chính quyền. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-28
Chuyên mục
RESEARCH ARTICLE - SOCIAL SCIENCES