Quay trở lại chi tiết bài viết Những điểm nổi bật trong tính toán hệ số an toàn vốn tối thiểu theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN Tải xuống tải PDF