Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của fintech đến ổn định tài chính và quản lý, giám sát của ngân hàng trung ương Tải xuống tải PDF