Phân tích lỗi nhầm lẫn các từ tiếng Trung Quốc “bian (变)”, “gaibian (改变)” và “bianhua (变化)” của sinh viên Việt Nam

  • Lưu Hớn Vũ
Từ khóa: bian (变); bianhua (变化); gaibian (改变); nhầm lẫn; sinh viên Việt Nam

Tóm tắt

Ba từ “变”, “改变” và “变化” có ngữ nghĩa khá tương đồng, song cách dùng của chúng lại tồn tại một số khác biệt. Sinh viên Việt Nam thường xuất hiện lỗi khi sử dụng các từ này. Kết quả phân tích Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam cho thấy, sinh viên Việt Nam chỉ tồn tại nhầm lẫn giữa “变” và “改变”, giữa “变” và “变化”, không tồn tại nhầm lẫn giữa “改变” và “变化”. Trong đó, giữa “变” và “改变” tồn tại nhầm lẫn đơn phương, xảy ra khi “变” trực tiếp mang tân ngữ; giữa “变” và “变化” tồn tại nhầm lẫn song phương, xảy ra khi “变” xuất hiện trong câu với vai trò là chủ ngữ, tân ngữ hoặc vị ngữ động từ, hoặc xảy ra khi “变化” mang tân ngữ, bổ ngữ chỉ tình thái, bổ ngữ chỉ kết quả. Chính sự khác biệt về mặt cú pháp giữa ba từ “变”, “改变” và “变化” là nguyên nhân dẫn đến lỗi nhầm lẫn của sinh viên Việt Nam.

Tác giả

Lưu Hớn Vũ

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-29
Chuyên mục
Bài viết