Quay trở lại chi tiết bài viết Thuộc tính hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với khách nội địa trong bối cảnh Covid-19 Tải xuống tải PDF