Quay trở lại chi tiết bài viết Hiện trạng và giải pháp thúc đẩy nông dân liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa ở tỉnh Hậu Giang Tải xuống tải PDF