Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích chuỗi giá trị và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt ở tỉnh Hậu Giang Tải xuống tải PDF