Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Đồng bằng sông Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Long và các ngụ ý chính sách

  • Khổng Tiến Dũng
Từ khóa: chuyển đổi; hiệu quả tài chính; lúa hữu cơ; Vĩnh Long

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích thực trạng sản xuất và tính toán hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất lúa thông thường và mô hình lúa theo hướng hữu cơ tại tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu sử dụng hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas theo phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE) nhằm tìm hiểu các nhân tố tác động đến lợi nhuận chuẩn hóa của mô hình sản xuất lúa. Ngoài ra, mô hình nhị phân Logistic cũng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hữu cơ. Kết quả phân tích xác định mặc dù còn nhiều khó khăn như công lao động cao và chi phí sử dụng phân sinh học chiếm gần 50% trong cơ cấu chi phí, mô hình hữu cơ vẫn có lợi nhuận khoảng 1.4 triệu đồng/1,000m2 tương đương mô hình truyền thống do giá bán cao và được bao tiêu sản phẩm. Mô hình phân tích xác định được các hộ có diện tích sản xuất lớn mong muốn chuyển sang mô hình hữu cơ, trong khi tuổi chủ hộ và những hộ có thu nhập từ các nguồn khác ngoài lúa là rào cản chính để nông hộ chuyển đổi.

Tác giả

Khổng Tiến Dũng

Trường Đại học Cần Thơ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-18
Chuyên mục
Bài viết