Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá dịch vụ sau bán hàng bằng mô hình IPA: Tình huống tại công ty máy điều hòa không khí Tải xuống tải PDF