Ảnh hưởng hạ tầng giao thông đến thoát lũ sông Bàn Thạch

  • Nguyễn Viết Quang Tuấn
  • Nguyễn Quang Bình
  • Lê Xuân Cường
  • Nguyễn Chí Công
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Nguyễn Ngọc Hậu
Từ khóa: MIKE NAM; MIKE 11; MIKE 21; sông Bàn Thạch; sông Tam Kỳ

Tóm tắt

Hạ tầng giao thông thực sự cần thiết để kết nối giao thông đô thị, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên khi phát triển hạ tầng giao thông để kết nối không gian đô thị giữa bờ trái và bờ phải người ta thường sử dụng đường dẫn kết hợp cầu vượt sông. Các hạ tầng giao thông này đã chiếm một phần không gian thoát lũ của sông nên khi có lũ sẽ cản trở khả năng thoát lũ của sông rất nhiều. Điều này đã làm mức độ ngập lụt càng nghiêm trọng hơn cho đô thị. Bài báo này sẽ đánh giá tác động của ba tuyến giao thông quan trọng cắt ngang sông Tam Kỳ-Bàn Thạch và trận lũ 10/2021 sẽ được mô phỏng lại cho trường hợp có và nếu không có ba tuyến đường này bằng bộ phần mềm MIKE. Kết quả mô phỏng cho thấy khả năng thoát lũ của sông Tam Kỳ-Bàn Thạch bị giảm đi đáng kể và diện tích ngập lụt cũng gia tăng trên toàn lưu vực.

Tác giả

Nguyễn Viết Quang Tuấn

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Thừa Thiên Huế, Huế

Nguyễn Quang Bình

Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN, Đà Nẵng

Lê Xuân Cường

Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN, Đà Nẵng

Nguyễn Chí Công

Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN, Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Hải

Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN, Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Hậu

Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN, Đà Nẵng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-22
Chuyên mục
Bài viết