Quay trở lại chi tiết bài viết Bán tinh sạch và ứng dụng enzyme pectinase từ nấm mốc Aspergillus niger vào xử lý nước ép táo và nho Tải xuống tải PDF