Giải pháp tường neo trong đất để bảo vệ mái dốc ở khu vực làng Cù Dũ xã Vĩnh Lộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Trọng Nghĩa Nguyễn
  • Hữu Uy Vũ Nguyễn

Tóm tắt

This paper is the summarization of design and construction soil nail method that have been executed in Cu Du Hamlet, Loc Vinh commune, Phu Loc district, Thua Thien Hue province. The content of this paper including:
a. Soil nail design method;
b. Soil nail construction method;
c. Expericence lessons.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết