Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát khả năng phối hợp Probiotic vi khuẩn Bacillus subtilis với Lysozyme làm chế phẩm điều trị nhiễm khuẩn mũi – họng Tải xuống tải PDF