Sạt lở đất bờ sông Tiền

  • Hồng Thẩm Dương

Tóm tắt

Sạt lở bờ sông đang là một vấn đề hết sức cấp bách.

Trên phương diện quản lý tài nguyên, sạt lở không những là vấn đề tổn thất tài nguyên quốc gia (sự thu hẹp quỹ đất dành cho phát triển kinh tế xã hội), mà còn là hiểm họa tự nhiên, gây thiệt hại cho tính mạng và tài sản của người dân. Ngoài ra, có thể thấy vấn đề biến đổi địa hình địa mạo do sạt lở đã khiến công tác quản lý địa giới và tài nguyên thổ nhưỡng trở nên khó khăn, ảnh hưởng rất nhiều đến dự báo qui hoạch, cả về không gian địa lý và thời gian dự báo cho các kế hoạch phát triển kinh tế địa phương.

Trên phương diện khoa học, giới khoa học chuyên ngành không những trong phạm vi cả nước Việt nam, mà còn trên phạm vi toàn cầu xem bài toán sạt lở là một hiểm họa thiên nhiên cần được nghiên cứu thấu đáo tỉ mỉ về khoa học và cụ thể về biện pháp hạn chế ảnh hưởng của nguy cơ này, do các giải pháp thiết kế xử lý thường tốn kém và độ bền vững yêu cầu rất cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết