Phân Tích Sự Hiệu Quả Giảm Chấn Của Gối Trượt Ma Sát Kết Hợp Hệ Cản Lưu Biến Từ Nối Giữa Hai Kết Cấu Chịu Động Đất

  • Đình Trung Phạm
  • Văn Nam Nguyễn
  • Trọng Phước Nguyễn
Từ khóa: Gối trượt ma sát, hệ cản lưu biến từ, gia tốc nền

Tóm tắt

Bài báo phân tích hiệu quả giảm chấn của gối trượt ma sát (Triple Friction Pendulum, TFP) ở chân cột cùng với hệ cản lưu biến từ (Magneto-Rheological, MR) nối giữa hai kết cấu chịu động đất. Gối trượt TFP được cấu tạo gồm 3 con lắc độc lập, 4 mặt trượt cong, có hệ số ma sát và bán kính khác nhau. Hệ cản MR được mô hình bởi các lò xo và cản nhớt, lực cản sinh ra từ hệ này là một hàm phụ thuộc vào điện áp cung cấp và những thông số của thiết bị. Phương trình chuyển động của hệ gồm có hai kết cấu, hệ cản MR và gối trượt TFP chịu động đất được thiết lập và giải bằng phương pháp Newmark trên toàn miền thời gian. Kết quả số gồm có chuyển vị động, gia tốc và nội lực của kết cấu cho thấy hiệu quả của gối trượt ma sát TFP kết hợp với hệ cản MR nối giữa hai kết cấu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-17
Chuyên mục
Bài viết