Khảo Sát Thiên Địch Và Sâu Hại Rau Ở Một Số Vườn Rau Canh Tác An Toàn Huyện Hóc Môn Và Đánh Giá Khả Năng Ký Sinh Của Ong Ký Sinh Cotesia Plutellae Kurdjumov

 • Hoàng Yến Nhi Cao
 • Thị Bích Liên Lê
 • Thị Kim Chi Đặng
 • Thành Đạt Trương
 • Thị Thanh Thảo Nguyễn
 • Đức Thịnh Trịnh
 • Thị Tình Đặng
 • Thanh Bạch Nguyễn
 • Hậu Toàn Trần
 • Đức Nam Nguyễn
 • Ngọc Bảo Châu Nguyễn
Từ khóa: thiên địch, sâu hại, Cotesia plutellae

Tóm tắt

Duy trì nguồn thiên địch trên đồng ruộng nhằm kiểm soát sâu hại là một trong những mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững. Trên sinh quần của một số vùng rau canh tác an toàn huyện Hóc Môn đã xác định được 34 loài chân khớp trên sinh quần rau cải xanh và cải ngọt, rau dền, mồng tơ. Có 17 loài sâu hại thuộc 5 bộ, 11 họ côn trùng và 17 loài, 13 họ thiên địch thuộc 7 bộ côn trùng và 1 bộ nhện lớn. Đã xác định được 17 loài côn trùng gây hại trên các loại rau ăn trái (bầu, bí, dưa leo) từ 7 bộ và 12 họ côn trùng. Thành phần thiên địch trên rau ăn quả chủ yếu là các loài thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) với 4 loài và bộ nhện lớn (Araneida) có số lượng loài là 3 loài. Bộ cánh màng (Hymenoptera) đặc trưng với họ ong Kén nhỏ (Braconidae) và loài Cotesia plutellae Kurdj phổ biến nhất trên ruộng rau. Bên cạnh đó ong ký sinh Cotesia plutellae đạt tỉ lệ ký sinh, hóa nhộng đạt 6,67 ± 2,68 đối với sâu tuổi 2 và có sự khác biệt có ý nghĩa so với các tuổi sâu khác, tỉ lệ vũ hóa đạt 65,08% ở nhiệt độ 28 ± 2ºC.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-17
Chuyên mục
Bài viết