Quay trở lại chi tiết bài viết GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA Tải xuống tải PDF