Kết quả chăm sóc phục hồi người bệnh phẫu thuật thay khớp háng bán phần Bipolar tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 năm 2023

  • Nguyễn Hồng Minh, Mai Đức Thuận, Phạm Duy Tường, Nguyễn Thị Huyền Thương, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Châu Loan, Bùi Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Đỗ Thuý Ngọc, Nguyễn Phương Thuý, Nguyễn Hồng Thanh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Từ khóa: Phẫu thuật khớp háng bán phần Bipolar, chăm sóc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tóm tắt

Mục tiêu:Đánh giá kết quả chăm sóc phục hồi người bệnh phẫu thuật thay khớp háng bán phần Bipolar tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 124 người bệnh gãy cổ xương đùithay khớp háng bán phần Bipolar tại khoa Phẫu thuật khớp Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108. Đánh giá hiệu quả chăm sóc của điều dưỡng dựa theo thang điểm Harris, Thang điểm đánh giá mức độ đau: Wong-Baker FACES Pain Rating Scale và sự hài lòng của người bệnh về kết quả chăm sóc. Kết quả: Hoạt động chăm sóc: có 12,1% người bệnh có đặt dẫn lưu vết mổ và 3,2% người bệnh đặt dẫn lưu nước tiểu; người bệnh được chăm sóc tâm lý chiếm 92,7%, người bệnh được thay băng 2 lần/ ngày đạt 97,6%. Hoạt động hướng dẫn, tư vấn: Hướng dẫn nội quy bệnh viện chiếm 91,9%; tư vấn về phòng biến chứng chiếm 88,7%; tư vấn về tuân thủ dùng thuốc chiếm 87,9%; tư vấn về tái khám chiếm 95,1%; hướng dẫn tập vận động chiếm 96,0%; hướng dẫn chăm sóc về chế độ dinh dưỡng chiếm 82,2%. 100% người bệnh thấy hài lòng về hoạt động chăm sóc phục hồi của điều dưỡng viên; trong đó 55,7% rất hài lòng, 25,8% hài lòng, 15,5% bình thường. Kết luận: 100% người bệnh hài lòng về kết quả chăm sóc của điều dưỡng, trong đó trong đó 55,7% rất hài lòng, 25,8% hài lòng, 15,5% bình thường. Tỷ lệ kết quả chăm sóc điều dưỡng chung tốt là 83,9%, chưa tốt chiếm 16,1%

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-08