Quay trở lại chi tiết bài viết Kiến thức về dự phòng ngã của điều dưỡng viên cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec Times City năm 2023 Tải xuống tải PDF