Quay trở lại chi tiết bài viết Thời gian khám bệnh theo quy trình khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm năm 2022 Tải xuống tải PDF