Thời gian khám bệnh theo quy trình khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm năm 2022

  • Trần Thị Khuê, Trương Quang Trung Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm
Từ khóa: Thời gian khám bệnh, quy trình, khám bệnh ngoại trú

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thời gian khám bệnh theo quy trình khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 303 người bệnh khám chữa bệnh trong ngày tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm từ tháng tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. Kết quả: Thời gian khám bệnh theo quy trình khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm năm 2022: Tổng thời gian trung bình tại khâu khám bệnh là 35,56 ± 25,53 phút;Tổng thời gian trung bình tại khâu xét nghiệm là 25,13 ± 29,04 phút; Tổng thời gian trung bình của cả quy trình phân loại theo từng loại hình khám bệnh là: 102,5 ± 51,04 phút. Kết luận: Thời gian trung bình phân theo số kỹ thuật của bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đều thấp hơn so với mức khuyến cáo của Quyết định 1313 /QĐ-BYT Cần cập nhật, chỉnh sửa quy định chính sách của bệnh viện, giúp giảm thời gian khám bệnh, đặc biệt là khâu chờ cho người bệnh. Cải thiện dần cơ sở vật chất, trang thiết bị trong khả năng của bệnh viện, bổ sung thêm các hướng dẫn chỉ đường giúp người bệnh dễ dàng di chuyển đến các đơn vị thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-27