Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2023

  • Đào Thị Thủy, Mai Thị Lan Anh, Phạm Văn Sơn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, người bệnh ung thư phổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư phổi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 145 người bệnh đang điều trị nội trú, ngoại trú tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam Định. Thu thập số liệu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người bệnh bằng hai bộ câu hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống nói chung (EORTC QLQ –C30) và chất lượng cuộc sống đặc trưng trong ung thư phổi (EORTC QLQ – LC13). Kết quả: 79,3% đối tượng nghiên cứu độ ở độ tuổi ≥ 60 , và 55,2% đã kết hôn. Chất lượng cuộc sống theo thang đo EORTC QLQ –C30: Điểm trung bình chức năng thể chất 32,87 ± 24,75, chức năng hoạt động 33,79 ± 25,61, nhận thức 29,89 ± 27,63, xã hội 26,21 ± 26,11, sức khỏe tổng quát 48,33 ± 20,66, tài chính 71,72 ± 27,87, mệt mỏi 67,28 ± 25,42, nôn- buồn nôn 66,67 ± 25,76, khó thở 68,74 ± 26,12. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống theo thang đo EORTC QLQ – LC13 là 69,27 ± 26,21. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh ở mức trung bình (69,27). Điểm trung bình chất lượng cuộc sống về tài chính của người bệnh cao (71,72 ± 27,87). Người điều dưỡng cần có những can thiệp vào các yếu tố như khó thở, khó nuốt, lo lắng, ảnh hưởng của kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư phổi

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24