Kiến thức, thái độ và cách phòng ngừa nôn trớ ở trẻ sơ sinh của các bà mẹ mới sinh tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

  • Lương Thị Liên, Trương Quang Trung, Bùi Thị Hoa Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, nôn trớ ở trẻ sơ sinh

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ của bà mẹ mới sinh về phòng ngừa nôn, trớ ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngangđược thực hiện trên 252 bà mẹ mới sinh con sau 2- 5 ngày tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023. Kết quả: Bà mẹ có kiến thức tốt chiếm 36,5%, kiến thức trung bình 40,9%, kiến thức kém là 22,6%. Bà mẹ có thái độ tích cực chiếm 79,4%, thái độ chưa tích cực 20,6%. Kết luận: Cần tiếp tục giáo dục sức khỏe tới bà mẹ có kiến thức trung bình và kém để nâng cao kiến thức, thái độ về phòng nôn trớ cho trẻ sơ sinh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-13