Quay trở lại chi tiết bài viết THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG TÁI PHÁT CỦA NGƯỜI BỆNH VIÊM TỤY CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 Tải xuống tải PDF