Quay trở lại chi tiết bài viết Các yếu tố dự đoán sớm tình trạng xấu đi về mặt lâm sàng ở người bệnh sau khi rời khỏi phòng Hồi sức tích cực tại Khoa nội – Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Tải xuống tải PDF