Các yếu tố dự đoán sớm tình trạng xấu đi về mặt lâm sàng ở người bệnh sau khi rời khỏi phòng Hồi sức tích cực tại Khoa nội – Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  • Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương, Dương Minh Đức Trường Đại học Y Hà Nội
Từ khóa: Thang điểm cảnh báo sớm (NEWS), yếu tố dự đoán, bệnh nhân ICU

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố dự đoán sớm tình trạng xấu đi về mặt lâm sàng ở người bệnh sau khi rời khỏi phòng Hồi sức tích cực tại Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 95 người bệnh hồi sức. Bộ công cụ National Early Warning Score (NEWS) được sử dụng để xác định tình trạng xuất hiện xấu đi sớm trên lâm sàng của người bệnh tại thời điểm rời khỏi ICU. Kết quả: Tỉ lệ người bệnh xuất hiện tình trạng xấu đi sớm trên lâm sàng là 15,8%. Các yếu tố bao gồm tuổi, thời gian nằm ICU, hình thức xuất ICU, điểm NEWS và sử dụng vận mạch khi xuất ICU có liên quan có ý nghĩa thống kê với sự xuất hiện của tình trạng xấu đi sớm trên lâm sàng. Trong đó tuổi, điểm NEWS và có sử dụng vận mạch khi xuất ICU dự đoán có ý nghĩa thống kê đến sự xuất hiện tình trạng xấu đi sớm trên lâm sàng của người bệnh sau khi rời khỏi ICU. Kết luận: Việc xuất khỏi ICU có liên quan chặt chẽ với một số yếu tố nhân khẩu học và do đó liên quan đến tiên lượng xấu. Tình trạng xấu đi sớm trên lâm sàng có liên quan đáng kể với thời gian nằm ICU và do đó sẽ làm tăng chi phí cũng như một số biến chứng mắc phải tại bệnh viện. Do đó để nâng cao kết quả chăm sóc người bệnh, hạn chế tình trạng xuất hiện xấu đi sớm trên lâm sàng thì việc đào tạo cho nhân viên y tế đặc biệt là đối tượng điều dưỡng ICU về việc sử dụng thang điểm NEWS để họ có thể phát hiện được những người bệnh có nguy cơ cao (tuổi cao, điểm NEWS cao và có sử dụng vận mạch khi rời khỏi ICU) sẽ giúp làm giảm tỉ lệ người bệnh xuất hiện tình trạng xấu đi sớm trên lâm sàng sau khi rời khỏi ICU

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05