Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

  • Dương Thanh Tịnh, Lại Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, yếu tố liên quan, đái tháo đường

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 98 người bệnh được chẩn đoán đái tháo đường type 2 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Kết quả: Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 theo SGA: Có 81,6% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng SGA A, 18,4% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng SGA B, 0% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng SGA C. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, với tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường theo SGA (p > 0,05). Thói quen ăn uống, hút thuốc lá, hoạt động thể chất, khẩu phần ăn 24h có mối liên quan với tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Kết luận: Đa số người bệnh có tình trạng dinh dưỡng tốt (81,6%). Cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho người bệnh đái tháo đường về chế độ dinh dưỡng bệnh lý, hành vi lối sống

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05