Đánh giá tình trạng lo âu và trầm cảm của các cặp vợ chồng thực hiện IVF và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city năm 2021

  • Đinh Kim Oanh, Lê Thị Như Nguyệt, Nguyễn Vũ Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City
Từ khóa: Lo âu, trầm cảm, thụ tinh trong ống nghiệm

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mức độ lo âu, trầm cảm của người thực hiện IVF và phân tích một số yếu tố liên quan tại tại Bệnh viện Vinmec Times City năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng bộ câu hỏi HADS khảo sát trình trạng lo âu và trầm cảm trên 128 người thực hiện IVF, qua đó đánh giá một số yếu tố liên quan tới tình trạng lo âu và trầm cảm. Kết quả: Tỷ lệ người tham gia lo âu là 14,8%; trầm cảm là 17,2%. Các yếu tố làm tăng nguy cơ lo âu của người thực hiện IVF là: độ tuổi ≥ 30 tuổi (OR = 10,2; 95%CI = 3,1 – 34,1), tình trạng vô sinh nguyên phát (OR = 2,85; 95% CI = 1,9 – 8,3), chưa từng thực hiện IVF (OR = 7,5; 95%CI = 1,5 – 36,0). Các yếu tố làm tăng nguy cơ trầm cảm là độ tuổi độ tuổi ≥ 30 tuổi (OR = 8,5; 95%CI = 2,8 – 25,8), tình trạng vô sinh nguyên phát (OR = 6,5; 95%CI = 3,1 – 8,5). Kết luận: Các yếu tố làm tăng nguy cơ lo âu và trầm cảm của người thực hiện IVF là: Độ tuổi, tình trạng vô sinh nguyên phát, chưa từng thực hiện IVF

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05