Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt thai kỳ ngoài 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

  • Phạm Thị Thu, Đỗ Như Huyền Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Lo âu, phá thai, phụ nữ, stress, trầm cảm

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt thai kỳ ngoài 12 tuần.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế kết hợp định lượng và định tính được sử dụng để đạt mục tiêu nghiên cứu. Điều tra bằng bảng hỏi với 220 thai phụ và phỏng vấn sâu 22 thai phụ để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress.

Kết quả: Tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng thấp; những phụ nữ làm nông nghiệp hoặc lao động tự do nguy cơ thấp hơn nhóm làm công chức, viên chức; nhóm có trình độ học vấn cao có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các yếu tố từ gia đình, văn hóa-xã hội và tiền sử sinh sản đều có liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ trước phá thai.

Kết luận: Quá trình quyết định chấm dứt thai kỳ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người phụ nữ. Sự giúp đỡ, chia sẻ của gia đình và xã hội là những biện pháp trị liệu hiệu quả cho vấn đề sức khỏe này

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-27