Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021

  • Đặng Thị Hân, Trịnh Văn Tuyền, Đỗ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Văn Cao Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, suy thận mạn lọc máu chu kỳ

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 53 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Kết quả: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống SF36 là 31,45 ± 9,86. Điểm trung bình các vấn đề bệnh thận là 45,92 ± 7,98. Điểm chất lượng cuộc sống chung là 38,68 ± 7,57.

Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh trong phạm vi nghiên cứu tương đối thấp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-19