Quay trở lại chi tiết bài viết Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2021 Tải xuống tải PDF