Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019

  • Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Khánh, Trần Thị Thanh Mai, Phạm Thị Hoàng Yến, Vũ Thị Hồng Nhung
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, người bệnh, thoát vị bẹn

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh sau mổ thoát vị bẹn tại khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 71 người bệnh phẫu thuật thoát vị bẹn sử dụng bộ câu hỏi SF – 36 để đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy điểm trung bình chung chất lượng cuộc sống của người bệnh trước phẫu thuật thoát vị bẹn là 31,61 ± 6,94, đạt mức chất lượng cuộc sống kém, điểm trung bình chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật là 56,14 ± 7,37 tương ứng với mức trung bình. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh 1 tháng sau phẫu thuật thoát vị bẹn có sự cải thiện đáng kể so với trước phẫu thuật tuy nhiên chất lượng cuộc sống vẫn chưa đạt mức cao, vì vậy cần tiếp tục duy trì các can thiệp chăm sóc sau phẫu thuật cho người bệnh, đặc biệt là các chăm sóc về mặt thể lực. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-29